Min bakgrund

Vem är Ingemar Thorén?

Jag har de senaste 35 åren jobbat med utvecklingsfrågor på olika sätt som make, pappa, chef och ledare. Kanske är det mina övervunna misslyckanden som driver mig mest, men också lusten och viljan att få göra skillnad! Mina insikter har varit många, men framförallt den att förändringar alltid är lika svåra att förverkliga. På vägen har dock några steg betytt mer än andra och det är utifrån dom som jag har hittat modet att vilja hjälpa andra.

Jag är gymnasieingenjör i botten med maskinteknisk inriktning. Några år på mekanisk verkstad växlades över till 15 år på tryckeri med allt från gammalt boktryck, a la Gutenberg, till modern produktionsplanering, högklassigt reklamtryck och modern teknik.

En helomvändning med teologistudier gav mersmak och slutade i ett spännande jobb inom folkbildningen med människor istället för maskiner och teknik. En rad pedagogiska modeller lades till min erfarenhet: Vuxendialog, Mångfald & Dialog, Gestaltterapi och så ”Den kommunikativa organisationen” i ett möte med Lars Rokkjær och Equilibrio som den mest omvälvande. Till det kan läggas egen handledning och coachning i FIRO, The Human Element, olika former av samtalsmetodik och alternativa terapier.

Den samlade kompetensen gav mig möjlighet att arbeta med ledar- och medarbetarutveckling på ett mer professionellt sätt i samarbete med GMI. De senaste åren har detta förstärkt erfarenhetsbanken med grundkunskaper i personlighetsanalyser utifrån Jung och Keirsey, konflikthantering, gruppmetodik och kommunikation.
Etik och värderingar är ett återkommande tema, men i grunden präglas jag av arbetet utifrån värderingar i ”Det Kommunikativa Ledarskapet” och ”Den lyssnande Kulturen” enligt modeller av Equilibrio.

Jag är Diplomerad Professionell Coach (Gothia Akademi) och Certified Business Communication Practitioner enligt INLPTA. Diplomerad Mindfulnessintruktör – Steg 1 Mindfulnesscenter