Referenser

Referenser

Ingemar har genomfört ledarskapsutbildningar åt bland annat Region Kalmar, Skåne Nordväst, Landskrona, Luleå, Skellefteå, Hässleholm, Kristianstad, Hällefors, Härnösand, Varberg, Östra Göinge, Mora, Vetlanda, Chalmers
Arbete med projektledning åt LO-TCO biståndsnämnd, Röda Korset, Bilda, Vuxenskolan, Företagarcentrum Sala
Utredningsuppdrag åt Dalarnas Bildningsförbund, Domstolsverket, Trafikverket, Folkbildningsrådet, Gotlands Bildningsförbund, Årjängs kommun
Föreläsningar i samarbete med Åkerby Herrgård, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen, IVO, Svenska Kyrkan

Några kommentarer från deltagare i ledarskapsutbildningar:

”Förmåga att få med Dig alla och se till att alla får göra sig hörda. Du får oss att känna delaktighet, är ödmjuk och har inget behov att framhålla Dig själv, utan låter andra personer få växa.”
Mia, enhetschef Omsorgsförvaltning

”Han är programledare, samordnare men också en strålande föreläsare. Intressant, påläst, humoristisk, strukturerad och väldigt närvarande. Men det är ändå vissa andra egenskaper som är så speciella med denna dalmas, hans sympatiska drag av ödmjukhet och empati. Sällan eller aldrig har jag mött en så god lyssnare, som så genuint intresserade sig för allas olika levnadsöden. I en tid av allt ytligare relationer/möten tycker jag att det behövs fler som Ingemar som kan göra att du blir sedd, lyssnad på och bemött med äkthet och respekt.”
Rickard, arbetsledare Transport & Service

”Lyhörd, personlig och med mycket bra presentationer, dessutom samverkansorienterad och kommunikativ.”
Anne, personalchef

”Ingemar är en enkel och okomplicerad person att ha och göra med. Försöker alltid hitta lösningar på problem som uppstår och har ett mycket vänligt bemötande.”
Angelicka, 1:a linjens chef

”Ingemar är en mycket följsam konsult och programledare. Han följer gruppens utveckling, ger relevant återkoppling för att individen och gruppen ska växa och ta nästa utmanande kliv i sin utveckling”
Marjo, enhetschef Omsorg

Några kommentarer från deltagare i föreläsningar:

”Härlig energi! Tack!”
”Ingenting är omöjligt. Jag får vara jag!”
”Lätt att ta till sig. Stärkande”
”Tack för föreläsningen – väldigt uppskattat!”
”Fantastisk ledare, inspirerade till att tänka i dessa banor i framtiden.”
”Väldigt bra. Tänkvärt .. säger bara WOW!!!”
”Kanonbra input. Fantastisk avslutning. Toppen!”