Ledarskap

Ledarskapsutveckling genom medveten närvaro!

Utveckling är ett ord som används ofta och i olika sammanhang. Alla vill ha det och jobbar på det! Det är bra, det är positivt; men hur i hela friden gör man – egentligen?

Förändring – något vi ständigt ska leva i enligt framtidsforskarna. Sanningen är nog att vi alla tycker det är både smärtsamt och svårt, men ändå ska vi ständigt bli bättre, effektivare, tydligare! Hur och varför?

Insikt är något som ”drabbar” oss alla titt som tätt. Bra när det händer; men hur ofta gör vi verklighet av alla goda insikter? Fortare än vi anar är vi tillbaka i ”spåren” igen! Hur får man insikten att bestå och skapa möjlighet att hitta nya spår?

För att kunna utveckla och förändra behövs insikt för att hitta både utgångspunkten och målet. Först då kan vägen framåt bli tydlig. Ledarskap är en absolut förutsättning, men en faktor som tyvärr ofta försummas är medarbetarskap. Att få ett helt arbetslag, en arbetsgrupp, en ledningsgrupp … att, både enskilt och i grupp, hitta egna drivkrafter och lust att nå sin högsta potential är oslagbart för utveckling eller vid förändring.

Den mest avgörande faktorn för ett gott ledarskap är självkännedom. Vågar du vara Dig själv som ledare? Vågar du ta reda på vem du är och vilka drivkrafter Du har? Att våga ”erkänna” sig själv – med både brister och förtjänster – är en avgörande faktor för ett framgångsrikt personligt ledarskap!

Hur kan ett samarbete se ut?

Vi erbjuder stöd till insikt för utveckling och förändring – för ledare, arbetslag, organisationer, team eller kanske för Dig personligen. Vi delar med oss av de erfarenheter vi samlat på oss och erbjuder ett helhetskoncept eller kanske bara ett gott samtal om utveckling och förändring för organisationer, grupper, arbetslag eller för Dig som partner, chef eller ledare!

Vi jobbar processinriktat utifrån de behov som Du/Ni har! Ett första steg är alltid att mötas för att hitta utgångspunkter för nästa. Förändringsprocesser, konflikthantering, coachning i arbetsgrupper eller enskilt, projektledning, kompletta chefs- och ledarutbildningar, föreläsningar, medarbetardagar eller handledning … listan kan göras lång. I vårt nätverk finns dessutom en rad experter och terapeuter med olika inriktning som fyller på där vår egen kompetens inte räcker till, så ingen fråga behöver vara fel.

Välkommen med Dina behov!

Ingemar Thorén

070-318 82 90
ingemar@mithoren.se